top of page
Group 8248.jpg

CODYA investiční společnost, a.s.

Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních nebo penzijních společností, tak z nemovitostního segmentu.

www.codyainvest.cz

Group 8252.jpg

J&T BANKA, a.s.

Opírá se o zázemí bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do něhož patří také slovenská pobočka a J&T banka d.d. v Chorvatsku. Patří mezi největší vydavatele dluhopisů v České republice. Prostřednictvím J&T IB Capital Markets zprostředkovává prodej dluhopisů významných hráčů v regionu.

www.jtbank.cz

Group 8247.jpg

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management jako ryze česká firma zná dokonale potřeby českých investorů.

Jejich investiční tým pod vedením zakladatele firmy Jana Vedrala patří k nejzkušenějším investičním týmům specializovaným na investice na finančních trzích nových členských zemí EU středoevropského regionu.

www.conseq.cz

Group 8250.jpg

AVANT investiční společnost, a.s.

AVANT je česká investiční společnost, která se od svého založení v roce 2007 specializuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti určené kvalifikovaným investorům.

www.avantfunds.cz

Group 8249.jpg

Sirius investiční společnost a.s.

Záměrem investiční společnosti Sirius je rozšířit nabídku investic pro zdejší kvalifikované investory o alternativní aktiva, která: (i) jsou dostupná investorům ve světě, (ii) mají rozumnou likviditu, (iii) mají atraktivní poměr výnosu a rizika, (iv) nekorelují s finančními trhy.

www.siriusis.cz

Group 8251.jpg

WOOD & Company Financial Services, a.s.

Klienty WOOD & Company jsou investoři privátní i institucionální, lokální i mezinárodní. Proč s nimi spolupracují? Je to zejména kvůli třem věcem: znalosti místního trhu, globálním dovednostem a vzájemné důvěře. Již 30 let se řídí jednoduchým principem, který sdílí i s jejich klienty: Investujte pouze do toho, čemu věříte.

www.wood.cz

Group 8282.jpg

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Skrze vlastní investiční fondy umožňuje kvalifikovaným investorům nahlédnout do oblastí, ve kterých je obtížné se z pozice individuálního investora kapitálově a odborně prosadit. Profilujeme se v oblastech jako real estate, energetika či private equity, ve kterých se snažíme dosahovat dlouhodobě udržitelných vysokých výnosů bez zbytečného rizika, při zachování inovativního a individuálního přístupu.

www.redsidefunds.com

Group 8285.jpg

AMISTA investiční společnost, a.s.

Pomáhají kvalifikovaným investorům vytvářet a udržovat investiční struktury vhodné ke dlouhodobému zhodnocení jejich majetku. Propojují zkušené investiční manažery s investory, kteří chtějí své peníze rozumně zhodnotit. Vytvořili první FKI v Česku, založili více než stovku FKI. Aktuálně (březen 2023) spravují 62 mld. CZK v aktivech 95 fondů.

www.amista.cz

Group 8286.jpg

Winstor investiční společnost a.s.

 Soustředí se na obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů, poskytování služeb pro investiční fondy a na poradenství v oblasti fondů kvalifikovaných investorů a kolektivního investování. Investorům hledajícím zhodnocení finančních prostředků jejich fondy kvalifikovaných investorů umožňují efektivně a jednoduše investovat do portfolia jinak velmi obtížně dostupných investičních příležitostí.

www.winstor.cz

bottom of page